TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-10-15 21:08:41
Närradion begränsat kommersiell
I en rapport om närradion som Myndigheten för radio och TV har haft regeringens uppdrag att ta fram, finner man att närradion i Sverige generellt har få kommersiella inslag.


Rapporten överlämnades till Kulturdepartementet idag. I den bedömer myndigheten att närradion i huvudsak uppfyller sitt syfte med att vara "det ideella föreningslivets radio" och att den oftast är fri från kommersiella intressen. De få inslag på kommersiella intressen som kan ändå visar på kan inte anses ha någon större påverkan på närradion som helhet. Därför finns det i nuläget inte tillräckligt med skäl att föreslå några regeländringar.

Några närradioaktörer vidareutsänder program från de kommersiella stationerna (s.k. PLR-program). Men de är förhållandevis få, och man bör undvika att reglera den yttrandefrihet som ska råda inom mediavärlden. Däremot bör man noga följa utvecklingen på denna punkt och dessutom göra en övergripande översyn av den svenska radion inom tre år.

Hela rapporten kan laddas ner via länken nedan (PDF-fil, ca 3 MB)
Extern Länk:
http://www.radioochtv.se/Documents/Uppdrag/N%c3%a4rradiouppdraget/11-03755%20Slutgiltig%20rapport%20om%20n%c3%a4rradion.pdf

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten