TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-09-11 05:53:02
IDAG: Public Service-kommitténs rapport
Idag offentliggör public service-kommittén sina förslag. Men redan nu tidigt på morgonen presenteras huvuddragen på DN debatt.

En skatt kan ersätta avgiften för radio och tv, föreslår i dag utredarna i public service-kommittén som regeringen tillsatt.

Men både Sveriges Radios avgående vd, Mats Svegfors, och företagets tillträdande vd, Cecilia Benkö, underkänner omedelbart utredarnas skatteförslag:


– Trots att nästan alla på förhand har sagt att man är emot en skattefinansiering föreslår kommittén att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts av en skatt. Huvudfrågan blir om man verkligen lyckas med konststycket att finansiera Sveriges Radio, SVT och UR med en skatt vid sidan av statsbudgeten. Vi har ingen som helst anledning att tvivla på den uppriktiga viljan hos utredarna att skydda vårt oberoende. Men det räcker inte alltid med god vilja. Den allt dominerande principen i svensk finanspolitik är att pengar som tas in via skatten ska fördelas via statsbudgeten.

– Budgetfinansiering vore ett hårt slag mot vårt oberoende, dvs det som oftast kallas "armlängds avstånd" mellan public service och politiken.

– Vi välkomnar samtidigt också att kommittén betonar vikten av Public Service och Sveriges Radios betydande roll, och därmed slår fast att det är självklart att Sveriges Radios utbud ska finnas där publiken finns, dvs på alla plattformar och inte begränsas.

– Kommittén föreslår att också radio nu digitaliseras. Det är bra. Vi välkomnar det. Men vi ska vara medvetna om att Sverige har ett försök att digitalisera radio bakom sig. Det misslyckades. Digitalisering av radio är något helt annat än digitalisering av TV. Under en lång övergångsperiod måste vi sända både i FM och digitalt. Precis som kommittén skriver så kostar detta pengar. Och den avgörande frågan är om Sveriges Radio nu kommer att tilldelas tillräckligt mycket resurser för att digitalradions framtid ska bli lyckosam. FM-sändningarna kan stängas ner först när människor har skaffat sig digitala radioapparater. Och digitala mottagare skaffar sig människor om det finns innehåll i de nya digitala kanalerna som inte finns i FM. Vi måste alltså producera nytt attraktivt innehåll. Det kostar också pengar.

– Av artikeln på DN debatt att döma finns det mycket av både stora tag och god vilja i public service-kommitténs förslag. Bollen går nu över till de politiska partierna. Experterna i kommittén redovisar nu hela sitt förslag kl 13 idag. De politiska partierna har i praktiken inte deltagit i utredningsarbetet. Det vill till en bred politisk överenskommelse om det ska bli verklighet av kommittéförslagen. Utan denna breda uppslutning blir det knappast något av kommitténs alla goda ansatser.


// Mats Svegfors och Cecilia Benkö

Extern länk:
Delar av public service-kommitténs förslag på DN Debatt

Publicerad av: Mikael Berglund [OnAir.nu]
Dela Nyheten

Kommentera nyheten