TIPSA REDAKTIONEN: nyh[email protected]
Publicerad: 2012-09-10 22:50:02
Service till lyssnaren kan bryta mot föråldrad lag
Lagen om skydd för landskapsinformation (1993:1742) ska förhindra att känslig geografisk information kommer i orätta händer. Men den kan också göra stationer som har täckningskarta på hemsidan, till lagbrytare.

Regeringen beslutade den 20 juni att tillsätta en särskild utredare som ska se över lagen om skydd för landskapsinformation. Och det kan behövas, för trots att lagen inte ens är 20 år gammal så är den föråldrad.

För om en station använder sig av ett datorprogram för att beräkna täckningsområdet för sin FM-sändare, så upprätthåller man en "databas med landskapsinformation". Och för en sådan krävs tillstånd av regeringen.

Det spelar ingen roll om stationen har den för eget bruk - använder man landskapsinformation (t.ex. skog, åker, berg, tätorter, sjöar, m.m.) och lägger in egen information (sändarplacering, masthöjd, m.m.) och inte har tillstånd för denna "databas" så är sammanställningen olaglig.

Ska man hårddra lagen får man inte ens märka ut sina privata svampställen i en kart-app i sin smartphone, utan att söka tillstånd.

För att bli laglig kan man ansöka om att få sekretessgranska den egna informationen, dvs ta bort information som anses av intresse för rikets säkerhet. Eller helt enkelt ta bort kartan och ersätta med en lista över platser istället.

Utredningen ska samråda med Försvarsmakten, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska Undersökning, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Havs- och vattenmyndigheten, m.fl., och redovisa sin översyn för Försvarsdepartementet senast den 28 juni 2013.

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten