TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-06-28 15:55:44
Nya ledamöter till Granskningsnämnden
Regeringen har idag utsett nya ledamöter och ersättare till Granskningsnämnden vid Myndigheten för Radio och TV.

Nya ledamöter blir Jan Holmberg, K-G Bergström och Leif Hedman. Ny ersättare blir Dilsa Demirbag-Sten.

Granskningsnämnden är ett beslutsorgan inom Myndigheten för Radio och TV, och eftergranskar innehållet i radio- och TV-program som har sänts i Sverige, att de följer gällande lagstiftning.

De ärenden som inte är av större vikt eller av principiell betydelse får avgöras av en ordförande, i övrigt är Granskningsnämnden beslutsmässig med en ordförande och minst tre ledamöter.

Regeringens förordnande gäller fr.o.m. 1 juli, och fram till 30 juni 2015.

Listan över nämndens ledamöter ser då ut så här:

Ordinarie ledamöter:

Justitierådet Henrik Jermsten (ordförande)
Chefredaktör Elisabet Bäck
Journalisten och forskaren Maria Edström
Journalisten Leif Hedman
Filmforskaren och vd:n Jan Holmberg
Journalisten K-G Bergström
Journalisten och författaren Ingrid Carlberg

Ersättare:

Justitierådet Helena Jäderblom (vice ordförande)
Verkställande direktören Pia Kronqvist
Journalisten och författaren Dilsa Demirbag-Sten
Extern Länk:
http://www.radioochtv.se/

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten