TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-05-14 19:44:56
Tankesmedjan i P3 friat av Granskningsnämnden
I ett beslut av Granskningsnämnden vid Myndigheten för Radio och TV, frias programmet Tankesmedjan i Sveriges Radio P3, som sändes den 6 mars i år. Frågan gällde opartiskhet och saklighet.


Inslaget i satirprogrammet Tankesmedjan handlade om en kampanj som Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) hade sökt projektstöd för hos Migrationsverket.

Totalt 70 anmälningar kom in till Granskningsnämnden från olika privatpersoner. Anmälarna ansåg att programledaren i inslaget spred hat, uttryckte sig nedsättande och kränkande samt tog politisk ställning mot Sverigedemokraterna, och att SDU inte gavs möjlighet att bemöta påståendena i inslaget.

Bemötande

Sveriges Radio hänvisar till Granskningsnämndens praxis att begreppet "opartiskhet" ska tolkas olika beroende av vilken programformen som sänds. Vidare hävdar man att SDU som ungdomsförbund till ett av Sveriges riksdagspartier måste tåla att förbundets åsikter tas upp i form av vass satir, framför allt då man i det här fallet kopplade satiren till en projektansökan hos en statlig myndighet.
För att mildra den vassa satiren har man också sänt ett beriktigande den 12 mars.

Granskningsnämndens bedömning

Nämnden hävdar att dess praxis är att vida ramar ska gälla för vad som får sägas i ett satirinslag. Uttalandena i inslaget var däremot mycket långtgående och värderande. Därmed brast inslaget i saklighet, och det beriktigande som sändes var så allmänt hållet att det inte kan uppväga bristen.
Ändå bedömer granskningsnämnden inte att bristen var så allvarlig att den varken strider mot kravet på opartiskhet eller saklighet.

Via PDF-länken nedan kan du läsa beslutet i sin helhet.
Extern Länk:
http://www.radioochtv.se/Documents/Beslut/n%C3%A4mndens%20beslut/2012/12-00629%20Beslut%20i%20granskningsn%C3%A4mnden.pdf

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten