TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-05-08 14:41:49
Radiofrågor upp i konstitutionsutskottet
I riksdagens konstitutionsutskott på torsdag tar man upp ett antal radiorelaterade motioner, som bl.a. behandlar radioreklamtid samt koncessionsavgifter för den privata lokalradion.

Flera motioner på området har kommit in från olika riksdagsledamöter.

Ulf Holm (mp)

Ulf Holm vill se en sänkning av antalet tillåtna minuter radioreklam per timme. Idag tillåter reglerna upp till 12 minuter reklam per timme, men han vill se en sänkning till max åtta minuter som det var tills nyligen.
På samma sätt vill han se att antalet programavbrott regleras för att slippa "uppstyckning" av intressanta program.

Det framgår inte av motionen om dessa regler även ska gälla reklam i närradion, men tidigare har TV, privat lokalradio och närradio följts åt lagmässigt när det gäller reklamtider, och det finns ingen anledning att tro att det i så fall skulle bli annorlunda om motionen mynnar ut i en lag så småningom.


Berit Högman (s), m.fl.

Berit Högman m.fl. har lagt en ganska omfattande motion med många punkter inom kultur, medier, trossamfund och fritid.
När det gäller mediebiten vill de se en ökad tilldelning av medel till Public Service-företagen för att kunna öppna upp fler delar av sina arkiv.

De vill också avslå regeringens förslag att slopa den s.k. 55-procentregeln för bl.a. Sveriges Radio. Regeln innebär att 55% av allmänproduktionen inom Public Service, ska ske utanför Stockholm.

Roland Utbult (kd)

Idag kan den som har lidit men av att en felaktig uppgift sänts i radio kring honom/henne, få genmäle, dvs uppgiften ska "beriktigas när det är befogat" som lagtexten lyder. Via Granskningsnämnden vid Myndigheten för Radio och TV, kan sändningsföretaget bli skyldig att korrigera uppgiften.
Dock gäller detta inte alla sändande organisationer, och inte i alla sammanhang.

Roland Utbult anser att självsaneringen inom branschen är otydlig, och vill se en skärpning av lagen på denna punkt.

Tomas Tobé (m) samt Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (m)

Tomas Tobé har lagt en motion gällande sänkning av den privata lokalradions koncessionsavgifter, och Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin vill slopa dem helt.

De sistnämna anser att ett slopande av koncessionsavgifterna skulle kunna innebära att den privata lokalradion skulle få ekonomiska förutsättningar att erbjuda nyhetssändningar och annat regionalt innehåll, vilket skulle ge den ökade mångfald som många efterfrågar.


Onair.nu får anledning att återkomma med vad dessa motioner mynnar ut i.

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten