TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-05-02 20:40:55
Rix FM och Sveriges Radio fälldes
Granskningsnämnden vid Myndigheten för Radio och TV fäller Rix FM i ett antal städer, samt Ring så spelar vi i Sveriges Radio P4. Samtidigt frias programmet Tendens i Sveriges Radio P1.


Rix FM
Granskningsnämnden har granskat sändningarna över ett antal Rix FM-stationer i början av augusti 2011.
Sändningarna i Stockholm, Malmö, Östersund, Karlstad och Luleå fälls i fråga om kommersiellt gynnande och inplacering av sponsringsmeddelanden. Stationerna i Östersund, Karlstad och Luleå fälls också för att ha använt en felaktig annonsmarkering. Dessutom har stationen i Östersund använt fel sändningsbeteckning.

För överträdelsen av bestämmelsen om gynnande av kommersiella intressen har nämnden ansökt hos Förvaltningsrätten om att stationerna ska erlägga en avgift.

Här kan du läsa nämndens fulla beslut.

Sveriges Radio P4

Granskningsnämnden har efter en anmälan granskat Ring så spelar vi i Sveriges Radio P4 den 22 oktober, och finner att man har otillbörligt gynnat en gästprogramledare som pratade och tävlade ut exemplar av sin nya bok.

Nämnden har ansökt hos Förvaltningsrätten om att Sveriges Radio ska erlägga en avgift för överträdelsen.

Här kan du läsa nämndens fulla beslut.

Sveriges Radio P1

Programmet Tendens i Sveriges Radio P1 från den 2 december 2011 frias i frågan om opartiskhet.
Två anmälare ansåg att programmet pekade ut mobbande barn på en skola i Skåne, och att den kritik som framfördes av medverkande i programmet inte fick bemötas.
Gransningsnämnden bedömer att det inte gick att identifiera vare sig lärare eller enskilda elever med hjälp av den information som gavs i programmet, och att man därför friar programmet.

Här kan du läsa nämndens fulla beslut..Vad tycker du om nämndens beslut? Hade du friat eller fällt stationerna om du suttit i Granskningsnämnden? Diskutera i Radioforumet.Extern Länk:
http://www.radioochtv.se

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten