TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-01-31 10:39:16
Sänkta avgifter för kommersiell radio
De sammanlagda sändningsavgifterna för år 2012 minskar med 12 miljoner kronor. Sänkningen gäller de tillstånd som meddelades före 1 juli 2001 och den fördelas proportionellt i förhållande till tillståndshavarnas andel av de totala avgifterna.

Det innebär en sänkning för varje tillstånd med cirka 9 procent. De 81 tillståndshavarna kommer härigenom att betala sammanlagt cirka 127 miljoner kronor för sändningsrätten under 2012.

Myndigheten för Radio och TVs beslut gäller betalningarna för andra, tredje och fjärde kvartalet med förfallodagarna 2 april, 2 juli och 1 oktober 2012. Ändringarna i radio- och tv-lagen och övergångsbestämmelserna trädde ikraft 1 januari 2012.

Extern länk:
Beslutet i PDF-format
Extern Länk:
http://www.radioochtv.se

Publicerad av: Mikael Berglund [OnAir.nu]
Dela Nyheten

Kommentera nyheten