TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-01-27 00:33:42
Region Halland fortsätter sponsra resor till radiostationen Grimeton
Även under 2012 kan skolelever i Halland få sponsrade resor till olika kulturplatser
runt om i länet, t.ex. till långvågsstationen Grimeton utanför Varberg.


Syftet är att ge "halländska skolever möjlighet att besöka halländska kulturplatser
som speglar Hallands historia". Subventionen innebär en reseersättning på max 50 kr per elev, och gäller halländska skolbarn 3-19 år. Resmålet ska dessutom ligga utanför den egna kommunen, och det ska ingå ett "pedagogiskt program".

Långvågsstationen Grimeton skrevs upp på UNESCO:s lista över "omistbara objekt skapad av människan" år 2004. Radiostationen byggdes på 1920-talet för att sända trådlöst över Atlanten. Mottagarstationen i USA låg på New Foundland,
och motsvarande mottagarstation i Sverige låg i Kungsbacka.

Bokningar: [email protected]

Extern Länk:
http://www.regionhalland.se/kultur1/kultur-i-skolan1/boka-och-betala/reserabatt-for-skolor-och-forskolor/

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten