TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2011-12-08 14:24:50
Används närradio i kommersiella syften?
Regeringen ger Myndigheten för radio och tv i uppdrag att kartlägga om närradio utnyttjas för kommersiella ändamål, och i så fall i vilken utsträckning. Myndigheten ska överväga och, om det bedöms motiverat, föreslå regeländringar eller andra åtgärder i syfte att motverka sådan användning.

- Närradion har betydelse för föreningslivet. Om det förekommer att närradiotillstånd används i rent kommersiellt syfte riskerar det att tränga ut föreningslivet från närradion och att snedvrida konkurrensen på den kommersiella radiomarknaden. Det är varken bra för närradion eller för den kommersiella radion, säger medieminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Närradion är det lokala föreningslivets radio. Enligt bestämmelser i radio- och tv- lagen (2010:696) kan tillstånd att sända närradio bara ges till ideella föreningar, registrerade trossamfund eller närradioföreningar. Ett tillstånd att sända närradio får inte ges till någon som har tillstånd att sända kommersiell radio.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2012.


Publicerad av: Pontus Stenberg
Dela Nyheten

Kommentera nyheten