TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2011-09-20 12:27:05
100 miljoner till engångssatsning
Regeringen föreslår i dag att 100 miljoner kronor tas särskilt av radio- och tv-avgiften och riktas direkt som en engångssatsning på arkivprojekt i SVT, Utbildningsradio och Sveriges Radio.

– Förslaget innebär att ytterligare steg tas mot en förändring av principerna för public service finansiering och oberoende ställning, säger Sveriges Radios ledning Mats Svegfors och Cilla Benkö.

– Det förvånar onekligen att detta steg av politisk direktstyrning av vår verksamhet tas just när den nyligen tillsatta public serviceutredningen har inlett sitt arbete. Vi uppfattar att politisk enighet har rått om armlängds avstånd mellan statsmakterna och public serviceföretagen, säger Mats Svegfors och Cilla Benkö.

Sveriges Radio fick en nivåhöjning med 5 miljoner kronor per år till verksamheten i Berwaldhallen genom riksdagsbeslut 2009. Även om beloppet var begränsat väckte regeringsförslaget den gången debatt. Från Sveriges Radios sida underströks då att det fanns principiella problem förknippade med riktade medel till verksamheten i Berwaldhallen.

Regeringen föreslår också att radio- och tv-avgiften inte räknas upp 2012 och 2013. Tillsamman med den uteblivna uppräkningen 2011 innebär detta en varaktig sänkning av de medel som kan ställas till public service förfogande årligen med ca en halv miljard kronor.

– Genom den uteblivna uppräkningen blir det avsevärt mycket svårare att långsiktigt finansiera public service med bibehållen kvalitet. Även möjligheterna att införa digitalradio begränsas. Det sk 55-procentskrav försvinner. Det är bra, säger Mats Svegfors och Cilla Benkö. Däremot är det remarkabelt att regeringen, trots konstitutionsutskottets kritik, vidmakthåller kravet på förhandsprövning.

Källa: Pressmedddelande

Publicerad av: Mikael Berglund [OnAir.nu]
Dela Nyheten

Kommentera nyheten