Nyhet hämtad från OnAir.nu
2015-03-23 15:04:08
Årsrapport för nationell radiolyssning 2014
Redaktionen
Idag publicerar TNS Sifo sin årsrapport för nationell radiolyssning. Enligt undersökningen var den daglig räckvidden för radiolyssnandet under 2014 i Sverige 72,6 procent. I genomsnitt lyssnade varje person 107 minuter på radio per dag. Av dessa 107 minuter så var 56 i det egna hemmet och 51 minuter på annan plats (bil, andra färdmedel, arbete/skola, utomhus etc.).
Enligt rapporten var såväl räckvidd som lyssnartid störst i de äldre åldersgrupperna. Dock var dygnsräckvidden bland personer 12-29 år så hög som 56,8 procent och lyssnartiden 52 minuter. Män lyssnade i något högre utsträckning än kvinnor, avser såväl räckvidd som lyssnartid.

Räckvidd och lyssnartid var i stort sett identisk under de fem vardagarna (74,1 procent, 112 minuter) för att sjunka något under lördagar (70,2 procent, 98 minuter) och söndagar (67,3 procent, 89 minuter).
Det finns inga tydliga säsongsvariationer men under den mest frekventa semestermånaden juli så var radiolyssnandet som lägst med 68,1 procents räckvidd, att jämföra med 72,6 procent över hela året.

PPM - Ett nytt sätt att mäta radio
På uppdrag av Sveriges Radio, MTG Radio och SBS Discovery Radio så mäts lyssnandet tekniskt via en så kallade Portable People Meter (PPM), en liten mobil mätare som fångar upp radioljud. Syftet med undersökningen är att förse radioaktörerna med en lyssnarundersökning som under årets samtliga 365 dagar kartlägger radiolyssnandet i detalj minut för minut.

PPM:en söker kontinuerligt efter en ohörbar digital kod som radiokanalerna med hjälp av en form av audioakustisk maskering lägger in "bakom" ljudet i radiosändningarna. PPM registrerar all radiolyssning: i hemmet, i bilen, på väg till/från arbete/skola, utomhus etc.

I dagsläget består panelen av drygt 1 200 personer varav minst 1 000 rapporterar in data varje dag. Panelen speglar Sveriges befolkning i åldrarna 12-79 år. Att panelens medlemmar rapporterar korrekt radiodata säkerställs kontinuerligt då PPM:en laddar upp lyssnardata till TNS Sifo över mobilnätet varje dygn.
Copyright © OnAir.nu - Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.
Allt material t ex text, bild och grafik är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Kopiering - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål
- är förbjuden och förutsätter tillstånd.