Nyhet hämtad från OnAir.nu
2012-06-20 10:36:49
PTS vill göra det enklare att hyra ut radiosändare
Patrick Reinthal
Sedan 2010 har man haft rätt att hyra ut sina tillstånd att använda radiosändare. Nu vill Post- och Telestyrelsen, PTS, förenkla den möjligheten.
Den som hyr en radiosändare måste ha ett tillstånd för att få lov att använda den. Även tillstånd kan hyras, men man måste idag få medgivande från PTS.

Nu vill alltså PTS underlätta uthyrningen av radiosändare och därmed få bättre utnyttjande av frekvensspektrumet, under förutsättning att hyran gäller ett sändningstillstånd på max sex månader, inom en tolvmånaders period.

Fortfarande måste den som hyr ett tillstånd följa tillståndsvillkoren, och den som innehar tillståndet ska fortfarande vara betalningsskyldig för årsavgiften.

Förslaget gäller alla typer av radiosändare, inte bara rundradiosändare.

Remiss

PTS vill nu ha synpunkter på förslaget, och man välkomnar vem som helst att lämna synpunkter.

Via länken nedan hittar du remissdokumenten.

Skriftligt yttrande ska ha kommit PTS tillhanda senast den 7 september, och svaret ska märkas med PTS diarienummer 11-7626. Skicka svaret till [email protected]
Copyright © OnAir.nu - Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.
Allt material t ex text, bild och grafik är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Kopiering - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål
- är förbjuden och förutsätter tillstånd.