Nyhet hämtad från OnAir.nu
2012-03-19 22:04:06
Ring P1 fälldes
Patrick Reinthal
En kortversion av Sveriges Radios diskussionsprogram Ring P1 stred mot kravet på hänsyn till radions särskilda genomslagskraft. Det meddelar Granskningsnämnden vid Myndigheten för radio och TV idag.
I programmet förekom ett förinspelat lyssnarinlägg om en språksatsning som Malmöpolisen hade gjort. Inslaget "gav uttryck för en uppenbart kränkande och fördomsfull syn på invandrare från arabisktalande länder" skriver Myndigheten för radio och TV i ett pressmeddelande.

Inslaget sändes okommenterat och utan möjlighet till efterföljande diskussion i samma program. Granskningsnämnden hos myndigheten fann därför att sändningen stred mot bestämmelsen om mediets genomslagskraft.

Granskningsnämnden granskade också huvudsändningen av Ring P1 där lyssnarinlägget först förekom. Att programledaren inte kommenterade hätskheten i inlägget eller tog avstånd från uttalandena kritiseras av nämnden men ifrågasatte inte att Sveriges Radio hade till syfte att få till stånd en debatt och man ansåg att SR hade anledning att utgå från att balanserade lyssnarinlägg skulle komma att sändas senare i programmet. Därför friades huvudsändningen.
Copyright © OnAir.nu - Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.
Allt material t ex text, bild och grafik är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Kopiering - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål
- är förbjuden och förutsätter tillstånd.