Nyhet hämtad från OnAir.nu
2011-11-04 08:31:15
Minskat anslag kan ge mindre lokalradio
Redaktionen - OnAir.nu
Sveriges Radios sändningstillstånd går ut 2013. Regering och riksdag sitter nu och ser över public service-uppdraget för att kunna formulera detta för framtida 6 år.
Sveriges Radios högsta ledning har nu tagit fram en plan för hur man ska kunna hantera det förmodade minskade anslaget.

Enligt uppgift till OnAir.nu så handlar det om att man ska ta bort en del av de lokala sändningstimmarna i P4 på vardagarna.

Tidigare har Sveriges Radios ledning försvarat de lokala sändningarna, men i Sveriges Radios förhandlingar om det nya sändningstillståndet står redan idag klart och tydligt att man ska satsa på morgon och nyheter.

Riksdagens kulturutskott nu har fått till sig förslaget från Sveriges Radio om det nya P4 - med lokala programsändningar på morgonen 06.00 - 10.00 samt på eftermiddagen 15.00 - 18.00. Rikssändningar föreslås alltså ta över lokal programtid mellan 10.00 - 15.00 på vardagarna. De lokala nyheterna påverkas inte av detta.

När Sveriges Radios lokala P4-stationer får mindre sändningstid kan det även bli tal om färre anställda.

I ett mail till OnAir skriver Sveriges Radios VD, Mats Svegfors:
"Allt i artikeln är fel. Vi gav en detaljerad beskrivning av de ekonomiska bedömningar vi gör just nu på chefsmötet för en och en halv vecka sedan. Vi kommer på planeringskonferens i slutet av kommande vecka att gå djupare in på arbetet i det pågående utredningsarbetet.

I vår avsiktsförklaring från i våras har vi beskrivit vår bedömning av den lånsiktiga ekonomin.
Enkelt uttryckt: vår absoluta huvudstrategi är att säkra de reala resurserna, lyckas vi inte utan begränsas till uppräkning på 2 procent per år möter vi mycket större omstruktureringskrav än vad som motsvaras av enskilda neddragningar i programverksamheten.
"

Fotnot:
Nyhet uppdaterad 2011-11-04 11:53
Copyright © OnAir.nu - Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.
Allt material t ex text, bild och grafik är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Kopiering - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål
- är förbjuden och förutsätter tillstånd.