Myndigheter
Myndigheten för Radio och TV
Box 33
121 25 Stockholm-Globen
Tele: 08-580 070 00
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www.radioochtv.se
Information:
Nytt telefonnummer fr.om. 30 januari 2013.

Myndigheten handlägger frågor som rör sändningstillstånd samt utöver tillsyn mot radiomarknaden. Dessutom handhar de statistikfrågor och bevakar medieutvecklingen inom radio och TV.

Post- och Telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm
Tele: 08-678 55 00
E-post: [email protected]
Hemsida: http://www.pts.se
Information:
Myndigheten handhar bl.a. tillståndsfrågor kring radiosändare samt utövar frekvensplanering i samarbete med övriga länders myndigheter och internationella organ.


För 1 000 :-/år kan du sticka ut bland alla andra på listan med egen logotyp och information.
Kontakta oss för mer information - [email protected]